Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Z dniem 1 lipca 2018r. weszły w życie przepisy ustawy z 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Jest to kolejne rozwiązanie prawne, którego celem jest wspieranie uczciwych przedsiębiorców w prawidłowym wypełnianiu obowiązków podatkowych oraz celnych i eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów, które naruszając prawo, zaburzają konkurencję.

09.07.2018 08:38czytaj więcej

W dniu 05-07-2018 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego z uczniami szkół z terenu gminy Żórawina, tj. Filip Dąbrowski, Michał Pultowicz, Tomasz Miłkowski oraz Dawid Walczak, którzy zapoczątkowali inicjatywę budowy Skateparku w Żórawinie. Młodzież była profesjonalnie przygotowana na spotkanie, przynosząc petycję podpisaną przez 46 osób wspierających budowę Skateparku.

Wójt Gminy Żórawina serdecznie dziękuje za  interesujące spotkanie.

Źródło: Urząd Gminy Żórawina, www.gminazorawina.pl

05.07.2018 11:10czytaj więcej

Urząd Gminy w Żórawinie informuję, że w dniu 05.07.2018 r. w miejscowości Wilczków odbędzie się Zgromadzenie Mieszkańców, które może spowodować w godzinach od 16:00 do 19:00 utrudnia przejazdu przez miejscowość w okolicach przejścia dla pieszych ulicy Głównej oraz Kopernika.

04.07.2018 12:25czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski informuje, iż oficjalną stroną Gminy Żórawina jest www.gminazorawina.pl oraz konto na portalu społecznościowym www.facebook.com/urzadzorawina/, na których umieszczane informacje są potwierdzone i oficjalne. Jednocześnie Gmina Żórawina nie odpowiada za treści umieszczane na  stronach i portalach o podobnych nazwach.

04.07.2018 12:10czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017 r. wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz wykonanie subwencji były zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz przedstawiają się następująco:

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 43.515.604,33 zł (tj. 97,06% planu)

Wydatki budżetowe ogółem zrealizowano w kwocie 41.925.439,57 zł (tj. 94,56% planu)

04.07.2018 12:00czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy w dniu 21 lipca 2018 r. (sobota) na IV Piknik Rodzinny w Starym Śleszowie, start godzina 15:00.
W programie:
- Występy zespołów: Marvikal, Owocówki i Red Carpet
- Prezentacja Straży Pożarnej
- Pokaz Wojskowej Grupy Rekonstrukcyjnej
- Żandarmeria Wojskowa
- Strzelanie z broni pneumatycznej i łuku
- Kąpielisko z piaszczystą plażą
- Konkurs przeciągania liny
- Konkurs Spacer farmera
- Prezentacja amerykańskich aut

03.07.2018 09:42czytaj więcej

Poniżej załączono harmonogram wywozów odpadów na terenie gminy Żórawina. W ramach zbiórki będzie prowadzony nieodpłatny odbiór następujących odpadów z nieruchomości zamieszkałych:

  1. Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (AGD, RTV, itp.)
  2. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  3. Zużytych opon (nie większe niż opony z samochodów osobowych),
  4. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
02.07.2018 08:57czytaj więcej

 

W związku z budową oświetlenia przy ulicy Topolowej, Leszczynowej i Brzozowej w Mnichowicach, informujemy, że od dnia 27.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

27.06.2018 10:23czytaj więcej

W załączeniu skan decyzji wraz z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żórawina.

27.06.2018 09:28czytaj więcej

Strony