Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Drogie Panie z okazji Waszego święta pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni. W ten szczególny dzień życzę Wam nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze a szczęście towarzyszy Wam każdego dnia.

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski

08.03.2018 07:52czytaj więcej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14 marca 2018 r. w godz. 12:30 – 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:
- osób niepełnosprawnych,
- osób, które mają ograniczone możliwości przemieszczania się,

02.03.2018 10:50czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider A4 poszukuje do biura w Kobierzycach pracownika ds. obsługi sekretariatu i monitoringu (umowa na zastępstwo).

W załączeniu opis ogłoszenia.

01.03.2018 13:38czytaj więcej

Informujemy, że z dniem dzisiejszym zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Żórawina.

Nowe harmonogramy w załączeniu.

01.03.2018 13:12czytaj więcej

P R Z Y P O M I N A M Y!!!
Tylko do 14 marca 2018 r. włącznie można składać wniosek o dopłaty bezpośrednie do produkcji  na 2018 r. w formie „oświadczenia o zmianie powierzchni „ dla gospodarstw o areale do 10 ha.
Bieżące dopłaty będą takie same jak były w 2017 r.
Jednostronicowe „ oświadczenie” jest dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

01.03.2018 12:36czytaj więcej

W załączeniu skan ogłoszenia o przetargu oraz mapa.

28.02.2018 10:16czytaj więcej

Szanowni Państwo ,

Poniżej znajduje się pismo Pana Jerzego Michalaka - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie rozszerzenia oferty przewozów kolejowych.

27.02.2018 11:33czytaj więcej

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach do 50 kg, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem (ciężkie odpady należy umieszczać w workach typu big-bag).

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

26.02.2018 14:13czytaj więcej

W dniu 23 lutego 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej w Żórawinie.

W zgromadzeniu udział brali delegaci sekcji wodnych gminy Żórawina, sołtysi, radni, przedstawiciele Wrocławskiego Związku Spółek Wodnych, zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski.

Przedstawiono sprawozdanie Zarządu GSW z roku 2017 z wykonanych prac, pozyskanych dotacji zewnętrznych, oraz ściągalności składek członkowskich.

W roku 2017 wykonano prace na ogólna kwotę  341.744,67 zł

26.02.2018 12:54czytaj więcej

 

Scena w Starym Śleszowie zaprasza na pierwszy koncert z cyklu Otwarte Spotkania Muzyczne.

Pierwsze koncerty już 3 marca 2018 Starym Śleszowie.

Zapraszamy!

Wstęp wolny!

 

23.02.2018 14:01czytaj więcej

Strony