Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Radosnych, zdrowych i pogodnych

Œwišt Zmartwychwstania Pańskiego
oraz

Miłoœci, Wiary i Nadziei na kolejne dni


życzš

Wójt Gminy Jan Żukowski,

Przewodniczšcy Rady Gminy Leszek Marszałek

oraz pracownicy Urzędu Gminy Żórawina

10.04.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœcia informujemy, że na platformie e-PUAP zostały uruchomione formularze pozwalajšce na składanie elektronicznych wniosków dotyczšcych prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Jest to kolejny etap - po uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wprowadzania e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina.

Opis procedur dostępny jest w dziale menu Poradnik --> Działalnoœć gospodarcza oraz po kliknięciu banera "Jedno Okienko".

07.04.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœcia informujemy, że na platformie e-PUAP zostały uruchomione formularze pozwalajšce na składanie elektronicznych wniosków dotyczšcych prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

Jest to kolejny etap - po uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej - wprowadzania e-usług w Urzędzie Gminy Żórawina.

Opis procedur dostępny jest w dziale menu Poradnik --> Działalnoœć gospodarcza lub po kliknięciu banera "Jedno Okienko".

07.04.2009 00:00czytaj więcej

W zwišzku z rozbudowš centrali telefonicznej i wdrażaniem usług elektronicznych ulega zmianie numer faksu.

Nowy numer to 0-71 7234900.

26.03.2009 00:00czytaj więcej

Informujemy, że uchwały z XXII sesji Rady Gminy, która odbyła się 13 marca 2009r, sš już dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

23.03.2009 00:00czytaj więcej

Z przyjemnoœciš informujemy, że na platformie ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej została założona skrzynka odbiorcza, dzięki której Urzšd może odbierać wnioski elektroniczne opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

05.03.2009 00:00czytaj więcej

W Wydziale Podatków realizowane sš zadania z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać częœć pieniędzy wydanych za olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w odpowiednich terminach złożyć wniosek do Urzędu Gminy.

25.02.2009 00:00czytaj więcej

Obecnie w Wydziale Podatków trwajš prace zwišzane z naliczaniem podatków na 2009 rok.

24.02.2009 00:00czytaj więcej

te

za

05.02.2009 00:00czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że trwajš prace nad nowš odsłonš naszej strony internetowej www.zorawina.pl .

01.02.2009 00:00czytaj więcej

Strony