Jesteś tutaj

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żórawina w roku szkolnym 2021/2022.

 

19.02.2021 14:37czytaj więcej

Zarządzenie nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Żórawina z dn. 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2021 r.

 

18.02.2021 20:24czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

18.02.2021 20:04czytaj więcej

Uprzejmie informujemy,  że do 31 marca 2021 r. trwa nabór na ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pilotażowy konkurs  pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”. Konkurs jest realizowany w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Daje on szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne.

18.02.2021 19:54czytaj więcej

Fundacja Dolnośląska Perła Manieryzmu w Żórawinie

zwraca się z prośbą do mieszkańców Żórawiny o udostępnienie pamiątek rodzinnych związanych z kościołem Trójcy Świętej (starych zdjęć, pocztówek, prac plastycznych, dokumentów), które mogłyby zostać zaprezentowane podczas planowanej przez Fundację wystawy poświęconej kościołowi. Państwa pamiątki zostaną wyłącznie sfotografowane na użytek wystawy. Swoje propozycje prosimy kierować do

p. Andrzeja Soczomskiego tel. 608 898 442

17.02.2021 13:49czytaj więcej

Twój e-PIT to usługa dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podatników, uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych.

W ramach usługi zostały udostępnione zeznania podatkowe za 2020 rok:

17.02.2021 10:57czytaj więcej

10 lutego 2021 odbyła się telekonferencja organizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego z udziałem szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast w sprawie budowy/przebudowy ciągów komunikacyjnych A4/S5 i S8. Gmina Żórawina potwierdziła swoje stanowisko w zakresie rozbudowy autostrady A4 (poniżej).

10.02.2021 15:27czytaj więcej

Szanowni Państwo,

W związku z wystąpieniem obfitych opadów śniegu oraz oblodzeniem dróg i chodników Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że odbiór odpadów komunalnych z terenu niektórych posesji jest niemożliwy. Brygady dokładają wszelkich starań, żeby dotrzeć do pojemników, co dodatkowo może powodować opóźnienia w odbiorze. W związku z powyższym informujemy, że wszelkie informacje o opóźnieniach, awariach i przesunięciach publikowane są na stronie Związku:

www.sleza-olawa.pl.

Jednocześnie przypominamy, że:

10.02.2021 10:47czytaj więcej

Dnia 1 lutego 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021. Pan Jan Żukowski  – Gminny Komisarz Spisowy w Żórawinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

09.02.2021 14:27czytaj więcej

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

 

09.02.2021 14:06czytaj więcej

Strony